พญ.คีรีมาส อเต็นต้า

สาขาความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

52248

ทักษะทางภาษา

ไทย, อังกฤษ

การศึกษา

2558 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ Lyceum-Northwestern, ฟิลิปปินส์
2562 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี, ไทย

วุฒิบัตร

2564 ประกาศนียบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
อังคาร
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
พุธ
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
อังคาร
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
พุธ
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร MRI ชั้น 3
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top