พญ.มรกต แซ่ตั้ง

สาขาความเชี่ยวชาญ

Anesthesiology

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

39816

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2553 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, ไทย
2557 แพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, ไทย

วุฒิบัตร

2557 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
06.00-15.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
อังคาร
06.00-15.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
พุธ
06.00-15.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
พฤหัสบดี
06.00-15.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
ศุกร์
07.00-16.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
เสาร์
-
-
อาทิตย์
06.00-15.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
06.00-15.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
อังคาร
06.00-15.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
พุธ
06.00-15.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
พฤหัสบดี
06.00-15.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
ศุกร์
07.00-16.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
เสาร์
-
-
อาทิตย์
06.00-15.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top