พญ.ณิชชา วงษ์ทิม

สาขาความเชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้างทางตา

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

43025

ทักษะทางภาษา

ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

2555 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2561 แพทย์ประจำบ้าน สาขาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2563 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยกรรมเบ้าตาและตกแต่งและเสริมสร้างทางตา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2561 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา จักษุวิทยา
2563 ประกาศนียบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยกรรมเบ้าตาและตกแต่งและเสริมสร้างทางตา

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
13.00-17.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
08.00-12.00
08.00-12.00
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
13.00-17.00
ศูนย์จักษุ ชั้น 6
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
08.00-12.00
08.00-12.00

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top