นพ.ภาคย์ นิมิตรพรสุโข

สาขาความเชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยา

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

41758

ทักษะทางภาษา

ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

2554 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพฯ, ไทย
2560 แพทย์ประจำบ้าน สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย
2564 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์การนอนหลับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2560 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
2564 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์การนอนหลับ

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08.00-19.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
อังคาร
08.00-16.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
พุธ
08.00-15.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
พฤหัสบดี
08.00-16.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
08.00-19.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08.00-19.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
อังคาร
08.00-16.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
พุธ
08.00-15.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
พฤหัสบดี
08.00-16.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
08.00-19.00
ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 6

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top