นพ.ปริญญา วิจิตรวรวงศ์

สาขาความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

50593

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2558 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, ไทย
2565 แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตร

2565 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
13.00-17.00
ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น M
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
13.00-17.00
ศูนย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ ชั้น M
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top