พญ.แพรพิไล จันทร์สว่างภูวนะ

สาขาความเชี่ยวชาญ

Anesthesiology

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

40603

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2553 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, ไทย
2558 แพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตร

2558 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิสัญญีวิทยา

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
06.00-15.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
พุธ
06.00-15.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
พฤหัสบดี
06.00-15.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
ศุกร์
-
-
เสาร์
06.00-15.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
06.00-15.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
พุธ
06.00-15.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
พฤหัสบดี
06.00-15.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
ศุกร์
-
-
เสาร์
06.00-15.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top