พญ.แพรพิไล จันทร์สว่างภูวนะ

Specialty

Anesthesiology

Subspecialty

Medical license

40603

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2553 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, ไทย
2558 แพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
06.00-15.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
วันพุธ
06.00-15.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
วันพฤหัสบดี
06.00-15.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
06.00-15.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
06.00-15.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
พุธ
06.00-15.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
พฤหัสบดี
06.00-15.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
ศุกร์
-
-
เสาร์
06.00-15.00
ศูนย์วิสัญญีวิทยา ชั้น 3
อาทิตย์
-
-

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top