พญ.ประภาวรรณ ธีรศาสตร์

Specialty

General Surgery

Subspecialty

Medical license

39329

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2553 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย
2554 แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
08.00-16.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
วันอังคาร
08.00-16.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
วันพุธ
08.00-16.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
วันพฤหัสบดี
08.00-16.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
วันศุกร์
08.00-16.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
08.00-16.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
อังคาร
08.00-16.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
พุธ
08.00-16.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
พฤหัสบดี
08.00-16.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
ศุกร์
08.00-16.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top