พญ.ประภาวรรณ ธีรศาสตร์

สาขาความเชี่ยวชาญ

General Surgery

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

39329

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2553 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย
2554 แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพ, ไทย

วุฒิบัตร

2554 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08.00-16.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
อังคาร
08.00-16.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
พุธ
08.00-16.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
พฤหัสบดี
08.00-16.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
ศุกร์
08.00-16.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08.00-16.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
อังคาร
08.00-16.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
พุธ
08.00-16.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
พฤหัสบดี
08.00-16.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
ศุกร์
08.00-16.00
ศูนย์ศัลยกรรม ชั้น M
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top