นพ.ศานิตย์ นาวิกบุตร

Specialty

General Surgery

Subspecialty

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

Medical license

32778

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2547 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี, ไทย
2556 แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, ไทย
2562 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
08.00-17.00
ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ชั้น 2
วันอังคาร
08.00-17.00
ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ชั้น 2
วันพุธ
-
-
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
08.00-17.00
ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ชั้น 2
วันอาทิตย์
08.00-17.00
ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ชั้น 2
Date
Time
Location
จันทร์
08.00-17.00
ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ชั้น 2
อังคาร
08.00-17.00
ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ชั้น 2
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
08.00-17.00
ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ชั้น 2
อาทิตย์
08.00-17.00
ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ชั้น 2

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top