นพ.ศานิตย์ นาวิกบุตร

สาขาความเชี่ยวชาญ

General Surgery

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

32778

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2547 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปทุมธานี, ไทย
2556 แพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา, ไทย
2562 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2556 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป
2562 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08.00-17.00
ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ชั้น 2
อังคาร
08.00-17.00
ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ชั้น 2
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
08.00-17.00
ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ชั้น 2
อาทิตย์
08.00-17.00
ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ชั้น 2
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
08.00-17.00
ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ชั้น 2
อังคาร
08.00-17.00
ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ชั้น 2
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
08.00-17.00
ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ชั้น 2
อาทิตย์
08.00-17.00
ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ชั้น 2

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top