พญ.ศศิพิมพ์ จิระศิริรักษ์

Specialty

อายุรศาสตร์

Subspecialty

อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึม

Medical license

41224

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2554 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2560 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2563 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
08.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
วันพุธ
07.00-17.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
วันพฤหัสบดี
08.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
วันศุกร์
07.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
วันเสาร์
08.00-15.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
08.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พุธ
07.00-17.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พฤหัสบดี
08.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
ศุกร์
07.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
เสาร์
08.00-15.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
อาทิตย์
-
-

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top