ทพ.สุรชัย เลิศถิรพันธุ์

สาขาความเชี่ยวชาญ

Endodontics Dentistry

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

5740

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2540 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2548 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2548 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
10.00-12.00
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
10.00-12.00
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top