ทพ.ธนา จูระมงคล

สาขาความเชี่ยวชาญ

Supper General Dentistry

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

2154

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
09.00-17.00
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
09.00-17.00
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
09.00-17.00
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
09.00-17.00
ศูนย์ทันตกรรม ชั้น 5
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top