พจ.ณรงค์ แซ่งุ่ย

สาขาความเชี่ยวชาญ

การฝังเข็มและการรมยา

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

พจ.89

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ , จีน

การศึกษา

2531 แพทย์แผนจีน คณะการแพทย์แผนจีน(การฝังเข็มและการรมยา), มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกวางโจว, กวางโจว, จีน

วุฒิบัตร

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
09.00-17.00
ศูนย์การแพทย์แผนจีน ชั้น 20
อังคาร
09.00-17.00
ศูนย์การแพทย์แผนจีน ชั้น 20
พุธ
09.00-16.00
ศูนย์การแพทย์แผนจีน ชั้น 20
พฤหัสบดี
09.00-17.00
ศูนย์การแพทย์แผนจีน ชั้น 20
ศุกร์
09.00-16.00
ศูนย์การแพทย์แผนจีน ชั้น 20
เสาร์
09.00-17.00
ศูนย์การแพทย์แผนจีน ชั้น 20
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
09.00-17.00
ศูนย์การแพทย์แผนจีน ชั้น 20
อังคาร
09.00-17.00
ศูนย์การแพทย์แผนจีน ชั้น 20
พุธ
09.00-16.00
ศูนย์การแพทย์แผนจีน ชั้น 20
พฤหัสบดี
09.00-17.00
ศูนย์การแพทย์แผนจีน ชั้น 20
ศุกร์
09.00-16.00
ศูนย์การแพทย์แผนจีน ชั้น 20
เสาร์
09.00-17.00
ศูนย์การแพทย์แผนจีน ชั้น 20
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top