ดร.พจ.ทิพย์วรินทร ดุสิตาศิริสกุล

Specialty

นารีเวชศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน

Subspecialty

Medical license

พจ.358

Languages

ไทย , อังกฤษ , จีน

Education

2554 การแพทย์แผนจีนบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, กรุงเทพ, ไทย
2558 Master degree in TMC(Gynecology), Liaoning University, Liaoning, China
2562 Ph.D TCM,, Faculty of Chinese Medicine, Guangzhou University of Chinese Medicine, Guangzhou, China

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
-
-
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
-
-
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
09.00-18.00
ศูนย์การแพทย์แผนจีน ชั้น 20
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
09.00-18.00
ศูนย์การแพทย์แผนจีน ชั้น 20

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top