ดร.พจ.ทิพย์วรินทร ดุสิตาศิริสกุล

สาขาความเชี่ยวชาญ

นารีเวชศาสตร์ทางการแพทย์แผนจีน

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

พจ.358

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ , จีน

การศึกษา

2554 การแพทย์แผนจีนบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, กรุงเทพ, ไทย
2558 Master degree in TMC(Gynecology), Liaoning University, Liaoning, China
2562 Ph.D TCM,, Faculty of Chinese Medicine, Guangzhou University of Chinese Medicine, Guangzhou, China

วุฒิบัตร

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
09.00-18.00
ศูนย์การแพทย์แผนจีน ชั้น 20
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
09.00-18.00
ศูนย์การแพทย์แผนจีน ชั้น 20

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top