นพ.ธานี ตั้งอรุณสันติ

Specialty

อายุรศาสตร์

Subspecialty

อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

Medical license

23030

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2541 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2547 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย
2550 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, กรุงเทพฯ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
-
-
วันพุธ
09.00-12.00week 2,3,4,5
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
วันพฤหัสบดี
-
-
วันศุกร์
13.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
วันเสาร์
-
-
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
09.00-12.00week 2,3,4,5
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พฤหัสบดี
-
-
ศุกร์
13.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top