นพ.ธาณินทร์ เจียมจันทร์คุปต์

Specialty

อายุรศาสตร์

Subspecialty

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

Medical license

46403

Languages

ไทย , อังกฤษ

Education

2556 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, ไทย
2562 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพฯ, ไทย
2565 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพฯ, ไทย

Board Certifications

Research & Publications

Awards & Honors

Doctor's Schedule

Date
Time
Location
วันจันทร์
-
-
วันอังคาร
09.00-17.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
วันพุธ
08.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
วันพฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
วันศุกร์
08.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
วันเสาร์
07.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
วันอาทิตย์
-
-
Date
Time
Location
จันทร์
-
-
อังคาร
09.00-17.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พุธ
08.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
ศุกร์
08.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
เสาร์
07.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
อาทิตย์
-
-

– Appointment must be made at least one day in advance.
– Hospital staff will contact later after making an appointment.

Scroll to Top