นพ.ธาณินทร์ เจียมจันทร์คุปต์

สาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

46403

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2556 แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, ไทย
2562 แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพฯ, ไทย
2565 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, กรุงเทพฯ, ไทย

วุฒิบัตร

2562 อนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์
2565 อนุมัติบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
09.00-17.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พุธ
08.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
ศุกร์
08.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
เสาร์
07.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
09.00-17.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พุธ
08.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
พฤหัสบดี
08.00-17.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
ศุกร์
08.00-16.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
เสาร์
07.00-19.00
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น G
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top