นพ.วศิน นาคนาม

สาขาความเชี่ยวชาญ

Obstetrics and Gynecology

อนุสาขาความเชี่ยวชาญ

เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพ

44190

ทักษะทางภาษา

ไทย , อังกฤษ

การศึกษา

2555 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, ประเทศไทย
2559 แพทย์ประจำบ้าน สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น, ประเทศไทย
2560 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขา เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น, ประเทศไทย

วุฒิบัตร

2559 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
2560 วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขา เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์,

ผลงานวิชาการ

รางวัลและเกียรติยศ

ตารางออกตรวจ

วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และผู้มีบุตรยาก ชั้น 12
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-
วัน
เวลา
สถานที่
จันทร์
-
-
อังคาร
-
-
พุธ
-
-
พฤหัสบดี
08:00-17:00
ศูนย์เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และผู้มีบุตรยาก ชั้น 12
ศุกร์
-
-
เสาร์
-
-
อาทิตย์
-
-

– กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
– หลังนัดหมายเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจะติดต่อท่านกลับในภายหลัง

Scroll to Top