การรักษาแบบ Double Balloon Kyphoplasty

การรักษาแบบ Double Balloon Kyphoplasty

     Double Balloon Kyphoplasty ใช้ในกรณีผู้ป่วย “กระดูกสันหลังหักยุบ”/ กระดูกพรุน จะใช้บอลลูนถ่างขยายในบริเวณกระดูกสันหลังชิ้นที่พรุน เพื่อให้บอลลูนคงรูปร่างของกระดูกสันหลังที่หักหรือยุบตัวไว้ ช่วยลดการเกิดภาวะกระดูกสันหลังผิดรูปและป้องกันไม่ให้เกิดการหักซ้ำ

ผู้ที่สามารถเข้ารับการรักษาด้วยวิธี VERTEBROPLASTY/ KYPHOPLASTY

    • ผู้ที่มีกระดูกสันหลังหักหรือทรุดเนื่องมาจากภาวะกระดูกพรุน
    • ผู้ที่มีกระดูกสันหลังผิดรูปเนื่องมาจากภาวะกระดูกพรุน
    • ผู้ที่มีภาวะกระดูกสันหลังติดช้าที่เกิดจากกระดูกสันหลังหักจากภาวะกระดูกพรุน

ทำอย่างไร

     หลังจากที่ผู้ป่วยหลับอยู่ในท่านอนคว่ำแล้ว แพทย์จะใช้มีดเล็ก ๆ สะกิดเปิดแผลขนาด 2-3 มิลลิเมตรแล้วใช้เข็มที่มีลักษณะกลวงเหมือนหลอดสอดเข้าไปในปล้องกระดูกสันหลัง โดยใช้เครื่องเอ็กซเรย์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์นำวิถีช่วย แล้วจึงค่อยๆ ฉีดซีเมนต์ให้กระจายไปในปล้องกระดูก ในบางรายที่กระดูกยุบมากแพทย์อาจพิจารณาใช้บอลลูน (balloon) เข้าไปยกกระดูกที่ยุบขึ้นมาด้วย โดยมากใช้เวลาทำไม่เกิน 45 นาทีต่อหนึ่งระดับ ผู้ป่วยสามารถเดินได้ทันทีหลังหมดฤทธิ์ยาสลบ และพักฟื้นในโรงพยาบาล 1 คืน ก็สามารถออกจากโรงพยาบาลได้

     หากไม่นับการหัก หรือ ยุบ ของกระดูกสันหลัง ที่เกิดจากอุบัติเหตุรุนแรงแล้ว โรคกระดูกสันหลังหักยุบนั้น จะเกิดขึ้นได้บ่อยในผู้สูงอายุ เนื่องด้วยสาเหตุเพราะเมื่ออายุมากขึ้นสภาพกระดูกของคนเราก็จะเสื่อมไปตามวัย ยิ่งกับผู้สูงอายุที่มีภาวะของโรคกระดูกพรุนด้วยแล้วก็ยิ่งมีโอกาสเสี่ยงที่กระดูกสันหลังจะหักยุบได้ง่ายมากขึ้น โดยบางทีเพียงแค่การสะดุดล้มธรรมดา ๆ ที่ผิดจังหวะ หรือการนั่งรถแล้วได้รับแรงกระแทกเวลาขึ้นลูกระนาดบนถนน ก็อาจทำให้กระดูกสันหลังหักยุบได้แล้ว


Scroll to Top