Package Name : แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Gold ชาย อายุ 40-50 ปี (ไม่ตรวจไวรัสตับอักเสบ)
Package IDPCST240029-3
Expire Date : 31 มกราคม 2568
** โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนทำการสั่งซื้อหรือรับบริการ

ราคา 20,500 บาท

รายการตรวจ (ชาย)

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
 2. การวัดสัญญาณชีพ
 3. การหาค่าดัชนีมวลกาย
 4. ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันโดยทันตแพทย์
 5. ตรวจตาโดยจักษุแพทย์
 6. ตรวจตาด้วยเครื่อง Slit-lamp
 7. ตรวจจอประสาทตา
 8. ตรวจวัดระดับการมองเห็น
 9. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 10. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 11. ตรวจน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด
 12. ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด
 13. คอเลสเตอรอล
 14. ไตรกลีเซอร์ไรด์
 15. ไขมันชนิดดี
 16. ไขมันชนิดไม่ดี
 17. ตรวจการทำงานของไต BUN
 18. ตรวจการทำงานของไต Creatinine plus GFR
 19. ตรวจการทำงานของตับ SGPT (ALT)
 20. ตรวจการทำงานของตับ SGOT (AST)
 21. ตรวจการทำงานของตับ Gamma GT
 22. ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase (ALP)
 23. ตรวจต่อมไทรอยด์ TSH
 24. ตรวจต่อมไทรอยด์ Free T3
 25. ตรวจต่อมไทรอยด์ Free T4
 26. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่
 27. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินน้ำดี
 28. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
 29. สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
 30. ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis
 31. ตรวจอุจจาระ Stool Examination
 32. ตรวจทางเดินอาหาร Stool Occult Blood
 33. ตรวจทางรังสีหัวใจ Chest X-Ray
 34. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
 35. ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก (2 ส่วน)
 36. ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน หรือ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 37. ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
 38. ตรวจระดับหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ
 39. การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
 40. ตรวจเพื่อดูประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจคลื่นไฟฟ้า
 41. สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ
 42. คูปองอาหาร (200)

ข้อแนะนำในการเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและสะดวกต่อการเจาะเลือด
 • ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนการตรวจ 
 • ยาประจำตัว สามารถทานก่อนตรวจสุขภาพได้ แต่ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการตรวจ
 • หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพ ควรนำเอกสารติดตัวมาด้วย เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์
 • งดการสูบบุหรี่ก่อนตรวจสุขภาพ เนื่องจากจะทำให้ความดันโลหิตสูง
 • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เนื่องจากแอลกอฮอล์มีผลต่อการตรวจ

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ราคาแพ็กเกจดังกล่าว รวม ค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
 • ราคาแพ็กเกจดังกล่าวไม่มีคูปองอาหาร
 • ราคาดังกล่าวไม่สามารถ ใช้ส่งเคลมบริษัทประกันได้
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด และสิทธิพิเศษส่งเสริมการขายอื่นๆได้ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องทางการติดต่อ / สั่งซื้อ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 3 อาคารMRIโรงพยาบาลปิยะเวท

โทร. 02-129-5508
Hotline : 1489
E-mail : [email protected]

Scroll to Top