Package Nameแพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Platinum หญิง อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
Package IDPCST240028-9
Expire Date : 31 มกราคม 2568
** โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนทำการสั่งซื้อหรือรับบริการ

ราคา 30,000 บาท

รายการตรวจ (หญิง)

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
 2. การวัดสัญญาณชีพ
 3. การหาค่าดัชนีมวลกาย
 4. ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันโดยทันตแพทย์
 5. เอ็กซเรย์ฟันในปาก(OP/CEPH)
 6. ตรวจตาโดยจักษุแพทย์
 7. ตรวจวัดระดับการมองเห็น
 8. ตรวจตาด้วยเครื่อง Slit-lamp
 9. ตรวจจอประสาทตา
 10. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 11. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
 12. ตรวจน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด
 13. ตรวจหาระดับกรดยูริคในเลือด
 14. ตรวจระดับไขมันในเลือด คอเลสเตอรอล
 15. ตรวจระดับไขมันในเลือด ไตรกลีเซอร์ไรด์
 16. ตรวจระดับไขมันในเลือด ไขมันชนิดดี
 17. ตรวจระดับไขมันในเลือด ไขมันชนิดไม่ดี
 18. ตรวจการทำงานของไต BUN
 19. ตรวจการทำงานของไต Creatinine plus GFR
 20. ตรวจการทำงานของตับ SGPT (ALT)
 21. ตรวจการทำงานของตับ SGOT (AST)
 22. ตรวจการทำงานของตับ Gamma GT
 23. ตรวจการทำงานของตับ Alkaline Phosphatase (ALP)
 24. ตรวจการทำงานของตับ Total Protein
 25. ตรวจการทำงานของตับ Albumin
 26. ตรวจการทำงานของตับ Globulin
 27. ตรวจการทำงานของตับ Total Bilirubin
 28. ตรวจการทำงานของตับ Direct Bilirubin
 29. ตรวจการทำงานของตับอ่อน Amylase (serum)
 30. ตรวจการติดเชื้อของตับ HBs Ag
 31. ตรวจการติดเชื้อของตับ Anti-HBs
 32. ตรวจหาปฏิกิริยาไวต่อไวรัสตับอักเสบชนิดซี Anti-HCV (Total)
 33. ตรวจหาปฏิกิริยาไวต่อไวรัสตับอักเสบชนิดเอ Anti-HAV (Total)
 34. ตรวจต่อมไทรอยด์ TSH
 35. ตรวจต่อมไทรอยด์ Free T3
 36. ตรวจต่อมไทรอยด์ Free T4
 37. ตรวจระดับวิตามิน Total Vitamin D
 38. ตรวจระดับวิตามิน Calcium
 39. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ใหญ่ CEA
 40. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งทางเดินน้ำดี CA 19-9
 41. ตรวจสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
 42. สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA 125
 43. สารบ่งชี้มะเร็งเต้านม CA 153
 44. ตรวจปัสสาวะ Urine Analysis
 45. ตรวจอุจจาระ Stool Examination
 46. ตรวจความผิดปกติของทางเดินอาหาร Stool Occult Blood
 47. เอ็กซเรย์ปอดและหัวใจ Chest X-Ray
 48. ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen
 49. ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก (2 ส่วน)
 50. ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมทั้ง 2 ข้าง ด้วยเครื่อง ดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตราซาวนด์
 51. ตรวจภายในโดยสูติ-นรีแพทย์
 52. ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 53. ตรวจเพื่อดูประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจคลื่นไฟฟ้า
 54. ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการวิ่งสายพาน หรือ การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 55. ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย
 56. ตรวจระดับหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ
 57. การตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
 58. สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ
 59. คูปองอาหาร (200)

ข้อแนะนำในการเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและสะดวกต่อการเจาะเลือด
 • ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนการตรวจ 
 • ยาประจำตัว สามารถทานก่อนตรวจสุขภาพได้ แต่ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการตรวจ
 • หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพ ควรนำเอกสารติดตัวมาด้วย เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์
 • งดการสูบบุหรี่ก่อนตรวจสุขภาพ เนื่องจากจะทำให้ความดันโลหิตสูง
 • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เนื่องจากแอลกอฮอล์มีผลต่อการตรวจ

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ราคาแพ็กเกจดังกล่าว รวม ค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
 • ราคาแพ็กเกจดังกล่าวไม่มีคูปองอาหาร
 • ราคาดังกล่าวไม่สามารถ ใช้ส่งเคลมบริษัทประกันได้
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด และสิทธิพิเศษส่งเสริมการขายอื่นๆได้ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องทางการติดต่อ / สั่งซื้อ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 3 อาคารMRIโรงพยาบาลปิยะเวท

โทร. 02-129-5508
Hotline : 1489
E-mail : [email protected]

Scroll to Top