Package Name : แพ็คเกจตรวจสุขภาพคู่รัก หญิง
Package ID : PCST240011-2
Expire Date : 30 มิถุนายน 2567

** โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนทำการสั่งซื้อหรือรับบริการ

ราคา 3,300 บาท

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานเพื่อเตรียมพร้อมก่อนมีบุตร

     อย่ามองข้ามการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน เพื่อตรวจเลือด และเช็กสุขภาพภายใน เพราะหากพบปัญหามีบุตรยากสามารถรับมือได้ทันท่วงที เพื่อการมีบุตรอย่างราบรื่น

รายการตรวจสุขภาพ - หญิง

 1. ตรวจสุขภาพโดยแพทย์
 2. การวัดสัญญาณชีพ
 3. การหาค่าดัชนีมวลกาย
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 5. ตรวจหมู่เลือด
 6. ตรวจหาโรคทางพันธุกรรม-ธาลัสชิเมีย
 7. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
 8. ตรวจหาภูมิต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี
 9. ตรวจปฏิกิริยาต่อไวรัสตับอักเสบซี
 10. ตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี 
 11. ตรวจการติดเชื้อซิฟิลิส
 12. ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน
 13. สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพ

ข้อแนะนำในการเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 • สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและสะดวกต่อการเจาะเลือด
 • ควรพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงก่อนการตรวจ 
 • ยาประจำตัว สามารถทานก่อนตรวจสุขภาพได้ แต่ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเข้ารับการตรวจ
 • หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพ ควรนำเอกสารติดตัวมาด้วย เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์
 • งดการสูบบุหรี่ก่อนตรวจสุขภาพ เนื่องจากจะทำให้ความดันโลหิตสูง
 • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เนื่องจากแอลกอฮอล์มีผลต่อการตรวจ

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ราคาแพ็กเกจดังกล่าว รวม ค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
 • ราคาแพ็กเกจดังกล่าวไม่มีคูปองอาหาร
 • ราคาดังกล่าวไม่สามารถ ใช้ส่งเคลมบริษัทประกันได้
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด และสิทธิพิเศษส่งเสริมการขายอื่นๆได้ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องทางการติดต่อ / สั่งซื้อ

ศูนย์สูติ-นรีเวช ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลปิยะเวท

โทร. 02-129-5526 , 061-397-9374
Hotline : 1489
E-mail : [email protected]

Scroll to Top