Package Name : วัคซีนป้องกันโรค มือ เท้า ปาก (hand foot mouth disease) จำนวน 2 เข็ม
Package IDPCTS240002-2
Expire Date
30 มิถุนายน 2567
** โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนทำการสั่งซื้อหรือรับบริการ

ราคา 6,900 บาท

โรค มือ เท้า ปาก (Hand Foot Mouth Disease)

  โรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มเอนเทอโรไวรัส โดยที่พบบ่อย ได้แก่ คอกแซกกี (Coxsackie virus) และเอนเทอโรไวรัส 71 (Enterovirus 71) หรือ EV71 โดยโรคนี้มักจะพบมากในเด็กเล็ก และจะยิ่งส่งผลให้เจ็บป่วยรุนแรงและอันตรายมากในเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี

 • โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อกลุ่มเอนเทอโรไวรัส ได้แก่ คอกแซกกีและเอนเทอโรไวรัส 71 หรือ EV71 มักพบในเด็กเล็ก และส่งผลให้เจ็บป่วยรุนแรงและอันตรายมากในเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี 
 • สำหรับผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ที่มีอาการรุนแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้ อาการแทรกซ้อนที่รุนแรงได้แก่ อาการแทรกซ้อนทางระบบประสาท เช่น ชัก ซึม อาเจียน เยื่อหุ้มสมองอักเสบ สมองอักเสบ อัมพาต กล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพลัน กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ปอดบวมน้ำเฉียบพลัน 
 • วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก EV71 ช่วยป้องกันเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 ที่เป็นสาเหตุหลักของอาการรุนแรงถึงชีวิต สามารถฉีดได้ตั้งแต่เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี  โดยฉีด 2 เข็ม ระยะห่างกัน 1 เดือน 

     วัคซีนป้องกันโรค มือ เท้า ปาก EV71 ซึ่งเป็นวัคซีนที่ป้องกันเชื้อไวรัส Enterovirus 71 หรือที่รู้จักกันในชื่อ EV71 ที่ทำให้โรคมือ เท้า ปาก มีอาการรุนแรงจากไวรัสชนิดนี้ (ทั้งนี้วัคซีนดังกล่าวสามารถป้องกันไวรัส EV71 ที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงเท่านั้น ยังไม่สามารถป้องกันไวรัสชนิดอื่นที่ทำให้เกิดโรคมือ เท้า ปาก ได้) 

ข้อแนะนำก่อนการตรวจ

 • เหมาะสำหรับเด็กอายุ 6 เดือนถึง 5 ปี
 • เป็นวัคซีนเชื้อตาย ฉีด 2 เข็มเว้นระยะห่างกัน 1 เดือน
 • วัคซีนที่ได้รับสามารถป้องกันได้เฉพาะมือเท้าปากจากเชื้อ EV71
 • หากเคยเป็นโรคนี้มาก่อน ควรเว้นระยะหายจากโรค 1 เดือน ถึงฉีดวัคซีนนี้ได้

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์
 • สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • โปรดทำการนัดหมายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนเข้ารับบริการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องทางการติดต่อ / สั่งซื้อ

ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลปิยะเวท

โทร. 02-129-5517
Hotline : 1489
E-mail : [email protected]

Scroll to Top