Package Name : วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 14 ปี
Package ID : PCST230066-1
Expire Date : 31 ธันวาคม 2567
** โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนทำการสั่งซื้อหรือรับบริการ

ราคา 590 บาท

ทำไมต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกปี

สำหรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ควรฉีดก่อนฤดูที่มีการระบาด เช่น ฤดูฝน และฤดูหนาว และฉีดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีต่อเชื้อไข้หวัดใหญ่จะลดต่ำลงได้ในระยะเวลาไม่นาน การฉีดวัคซีนทุกปีจึงเป็นการกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับสูงสม่ำเสมอ

Vaxigrip® Vaccine เป็นสายพันธ์ุอัพเดทล่าสุดปี 2024 ครอบคลุมสายพันธ์ุ

 • ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/H1N1
 • ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A/ H3N2
 • ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ตระกูล Victoria
 • ไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ตระกูล Yamagata

วัคซีนไข้หวัดใหญ่มีประโยชน์อย่างไร

 • สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ครอบคลุมสายพันธุ์มากขึ้น
 • ลดอัตราการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่
 • ลดปัญหาจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะในเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรัง
 • ลดการใช้ยาปฏิชีวนะจากภาวะแทรกซ้อนในการติดเชื้อแบคทีเรีย
 • ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา
 • ลดการขาดงานหรือขาดเรียน
 • ลดอัตราการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
 • ลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่

ข้อแนะนำในการเข้ารับฉีดวัคซีน

 • เด็กควรพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเข้ารับการฉีด
 • วันที่ฉีดวัคซีนไม่ควรมีไข้ หรือเจ็บป่วยใดๆ เช่น ท้องเสีย มีผื่นแพ้ เป็นต้น
 • ในวันที่มาฉีดวัคซีนสามารถรับประทานอาหาร น้ำ รวมถึงยาประจำตัวได้ตามปกติ
 • แจ้งข้อมูลสำคัญที่แพทย์ควรทราบก่อนฉีดวัคซีน เช่น โรคประจำตัว, ประวัติการแพ้ยาหรือวัคซีน เป็นต้น
 • ใส่เสื้อแขนสั้นเพื่อความสะดวกในการฉีดวัคซีน

การดูแลหลังรับบริการ

 • หากปวดหรือบวมบริเวณที่ฉีด ให้ประคบด้วยผ้าเย็น
 • หากมีไข้ให้รับประทานยาลดไข้ในขนาดที่เหมาะสม
 • หากมีอาการรุนแรงหรือเป็นมาก ควรปรึกษาแพทย์ทันทีและแจ้งอาการให้ทราบโดยละเอียด
 • หากต้องการฉีดวัคซีนอื่นๆ ควรเว้นระยะอย่างน้อยประมาณ 1 สัปดาห์ระหว่างวัคซีนแต่ละชนิด เพื่อป้องกันอาการเจ็บ การเป็นไข้ และปวดเมื่อยมาก

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ราคาดังกล่าวสำหรับเด็กที่ไม่ต้องการพบแพทย์ก่อนรับบริการ กรณีต้องการพบแพทย์มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ราคาดังกล่าวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • โปรดทำการนัดหมายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนเข้ารับบริการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องทางการติดต่อ / สั่งซื้อ

ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลปิยะเวท

โทร. 02-129-5506
Hotline : 1489
E-mail : [email protected]

Scroll to Top