Package Name : วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส เด็กอายุ 1-2 ปี 3 เดือน 
Package ID
Expire Date
** โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขก่อนทำการสั่งซื้อหรือรับบริการ

ราคา 4,900 บาท

โรคอีสุกอีใสในเด็ก

โรคอีสุกใส หรือ โรคสุกใส เกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ วาริเซลลา (Varucella Virus) ติดต่อผ่านละอองน้ำลาย หรือรอยโรคบริเวณผิวหนังที่ติดชื้อ ระบาดได้ง่ายในช่วงอากาศเย็น

การป้องกันโรคอีสุกอีใส

  • เด็กสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคอีสุกใสได้ตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป
  • เด็กเล็กฉีดวัคซีนเข็มแรกเมื่ออายุ 1-1ปีครึ่ง และเข็มที่ 2 เมื่ออายุ 4-6 ปี
  • เด็กโตและผู้ใหญ่ใหเฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 2 เดือน

เงื่อนไขการใช้บริการ

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์
  • สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
  • โปรดทำการนัดหมายล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน ก่อนเข้ารับบริการ
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ช่องทางการติดต่อ / สั่งซื้อ

ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น 21 อาคารโรงพยาบาลปิยะเวท

โทร. 02-129-5517
Hotline : 1489
E-mail : [email protected]

Scroll to Top