แพทย์แผนจีน : ฝังเข็ม รมยา “น้ำไขข้อน้อย” 关节滑液减少

ฝังเข็ม รมยา 关节滑液减少

น้ำไขข้อ (Synovial fluid) เป็นของเหลวในช่องกระดูก ทำหน้าที่หล่อเลี้ยงเยื่อบุข้อต่อ ช่วยส่งเสริมให้เคลื่อนไหวได้อย่างสะดวก ไม่ฝืดขัด ช่วยป้องกันการเสียดสีและกันการกระเเทกของกระดูก

น้ำไขข้อน้อยจะส่งผลอย่างไร

เมื่ออายุเยอะขึ้น น้ำไขข้อจะเริ่มลดลง พอน้ำไขข้อน้อยจะทำให้ข้อต่อเกิดการเสียดสีกัน มีเสียงก๊อบแก๊บตามข้อ ปวด บวม ตึงบริเวณข้อเข่า รู้สึกข้อเข่าแข็ง ฝืดและเคลื่อนไหวยาก ลุกนั่ง-ขึ้นบันไดลำบาก พอเมื่อเสียดสีกันนานเข้าจะทำให้เกิดการอักเสบและนำไปสู่โรคข้อเข่าเสื่อมตามมา

ฝังเข็ม รมยา "น้ำไขข้อน้อย"

การฝังเข็มรมยาเป็นหนึ่งในวิธีรักษาอาการปวดเข่า เข่าติดขัด เดิน-ลุกนั่งลำบากที่เกิดจากภาวะน้ำในไขข้อน้อย

  •  ความอุ่นของไฟจากการรมยาผ่านเข็มที่ฝังลงไป จะช่วยให้หลอดเลือดขยายตัว กระตุ้นชี่และเลือดภายในข้อเข่าไหลเวียนมากขึ้น
  • บรรเทาอาการติดขัดและช่วยให้ข้อเข่าเคลื่อนไหวได้คล่องตัวมากขึ้น
  • ช่วยลดอาการปวด บวมของข้อเข่า
  • ลดการอักเสบของข้อเข่า
  • ช่วยให้เลือดบริเวณข้อเข่าไหลเวียนได้ดีขึ้น
  • บำรุงม้ามและเลือด บำรุงข้อเข่าและขา เพราะม้ามควบคุมแขนและขา
Scroll to Top