ปลายมือชา เท้าชาจากเคมีบำบัด แพทย์แผนจีนมีวิธีดูแลอย่างไร

ปลายมือชา เท้าชาจากเคมีบำบัด แพทย์แผนจีนมีวิธีดูแลอย่างไร

การรักษาโรคมะเร็งหลายๆ ชนิดมีความจำเป็นต้องรักษาด้วยยาเคมีบำบัดจึงจะสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ ถือว่าเป็นการรักษาที่มีประโยชน์ที่มีผลข้างเคียงตามมา โดยอาการที่พบบ่อยของการรักษาด้วยเคมีบำบัด อาทิเช่น อาการคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร ผมร่วง เม็ดเลือดขาวต่ำ และที่ก่อให้เกิดความรู้สึกรำคาญมากที่สุด คือ อาการชาปลายมือ ปลายเท้า
ในทางการแพทย์แผนจีนเชื่อว่าเส้นลมปราณถูกอุดกั้น ส่งผลให้พลังชี่และเลือดไม่ไหลเวียน ร่างกายสูญเสียพลังหยางจากการเจ็บป่วย ทำให้ไม่มีเลือด พลังชี่และความอุ่นไปหล่อเลี้ยงปลายประสาทปลายมือปลายเท้า จึงเกิดอาการชาปลายมือ ปลายเท้า ปวดและรู้สึกเหมือนเข็มทิ่มแทงนั่นเอง
ซึ่งวิธีการดูแลและฟื้นฟูอาการชาปลายมือ ปลายเท้าในผู้ป่วยที่รักษาเคมีบำบัดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน อาทิเช่น

การฝังเข็ม

ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและลมปราณให้ร่างกายให้กระจายไปหล่อเลี้ยงทั่วร่างกายมากขึ้น ชะลอและฟื้นฟูเซลล์ประสาทส่วนปลาย เซลล์สมอง ไขสันหลังที่เสียหายจากการถูกทำลายหรือทำให้เสื่อมลงจากเคมีบำบัด เมื่อเลือดส่งผ่านไปเลี้ยง ซ่อมแซมถึงปลายประสาทมือ-เท้า อาการชาก็จะดีขึ้นตามลำดับ

การทานยาสมุนไพรจีน

ยาสมุนไพรจีนส่วนใหญ่จะมีฤทธิ์และสรรพคุณ สร้างเลือดไปหล่อเลี้ยงบำรุงไต บำรุงแขนขา ขับความชื้นที่ทำให้มีอาการหนักขา ขาไม่มีแรง อีกทั้งเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ฝ่ามือ-ฝ่าเท้า เมื่อหลอดเลือดขยายตัว เลือดและพลังชี่ก็จะไปซ่อมแซมปลายประสามมือ-เท้าได้มากขึ้น บรรเทาอาการติดขัดที่ทำให้เกิดอาการชาได้

การนวดทุยหนา

ศาสตร์นวดแบบแพทย์แผนจีน ใช้การคลึง บีบ นวดคลายจุดติดขัดตามเอ็น กล้ามเนื้อ ข้อต่อ ให้หลอดเลือดเกิดความยืดหยุ่น กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและลมปราณให้กระจายไปหล่อเลี้ยงปลายมือ ปลายเท้ามากขึ้น

ทั้งนี้อาการชาปลายมือ ปลายเท้าจากการรักษาด้วยเคมีบำบัด ศาสตร์การแพทย์แผนจีนก็เป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่น่าสนใจ ช่วยฟื้นฟูอาการชาปลายมือ ปลายเท้าได้ดี โดยทั้งนี้ผลการรักษาจะขึ้นอยู่กับระยะเวลา ความหนักเบาของอาการคนไข้แต่ละรายด้วย

Scroll to Top