แพทย์แผนจีน : โรคข้ออักเสบ อันตรายแค่ไหน ทำไมถึงต้องใส่ใจ 关节炎

ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคข้ออักเสบ

โรคข้ออักเสบ 关节

โรคข้ออักเสบ (Arthritis) เป็นชื่อเรียกโดยรวมของโรคกลุ่มนี้ เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของข้อต่อ ข้อกระดูกต่าง ๆ ในร่างกายจนเกิดการอักเสบ เช่น ข้อเข่า ข้อนิ้ว ข้อมือ ข้อเท้า ทำให้รู้สึกปวดเมื่อย ข้อบวม เจ็บในข้อต่อ เป็นต้น

อาการของโรคข้ออักเสบ (Arthritis)

  • มีอาการอักเสบ ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณข้อกระดูกขยับ 
  • เคลื่อนไหวของข้อต่างๆ ลำบากขึ้น
 

โรคข้ออักเสบที่พบบ่อยที่สุด

  • โรคข้อเสื่อมหรือข้ออักเสบเรื้อรัง (Osteoarthritis) เกิดจากการเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อนที่หุ้มข้อกระดูก ทำให้เวลาเคลื่อนไหวข้อกระดูกเกิดการเสียดสีกัน จนเกิดอาการข้อยึดและอักเสบขึ้น จะปวดมาโดยเฉพาะเวลาที่เจออากาศเย็น
  • โรครูมาตอยด์ (Rumatoid Arthritis) เป็นผลมาจากการโจมตีของระบบภูมิคุ้มกัน เกิดการทำลายข้อต่อกระดูกของตนเอง เช่น ข้อนิ้วมือ สามารถทำให้เกิดข้ออักเสบชนิดเรื้อรังได้ หากไม่ได้รับการรักษาจะสามารถทำให้ข้อพิการได้
  • โรคเก๊าท์ (Gout) เป็นอีกโรคข้ออักเสบที่พบได้บ่อย โดยมีสาเหตุเกิดจากการสะสมของผลึกกรดยูริกตามข้อต่างๆ ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการปวด บวม แดงบริเวณข้ออย่างเฉียบพลัน พบบ่อยที่บริเวณข้อเท้าและข้อนิ้วเท้า หากลดการเคลื่อนไหวอาการจะดีขึ้น แต่หากเกิดการอักเสบมากอาจจะทำให้เดินไม่ได้ 
 

ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคข้ออักเสบ

  1. อายุ : เมื่ออายุมากขึ้นจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะข้ออักเสบได้มากขึ้น
  2. เพศ : โรคข้ออักเสบ เช่น โรครูมาตอยด์มักพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โรคข้ออักเสบอื่นๆ และโรคเก๊าท์ มักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง
  3. ประวัติการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว : หากคนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคข้ออักเสบ ก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นด้วยได้
  4. การบาดเจ็บของข้อต่อ :  คนที่ข้อต่อเคยได้รับบาดเจ็บก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคข้ออักเสบได้มากเมื่ออายุมากขึ้น
  5. น้ำหนักตัวมาก : น้ำหนักตัวมากทำให้ข้อต่อเกิดการกดทับ แบกรับน้ำหนักตัวมากขึ้น และเสี่ยงต่อการเกิดโรคข้ออักเสบ
 

การรักษา

วิธีการรักษาข้ออักเสบมีหลากหลายจะรักษาตามชนิดของข้ออักเสบที่เป็น เช่น การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ออกกำลังกาย ควบคุมน้ำหนัก กายภาพบำบัด การผ่าตัด หรือ การฝังเข็มเพื่อรักษาและฟื้นฟูโรคข้ออักเสบ เป็นต้น

 

โรคข้ออักเสบอันตรายแค่ไหน ทำไมถึงต้องใส่ใจ

โรคข้ออักเสบนอกจากจะทำให้รู้สึกเคลื่อนไหวลำบาก รู้สึกปวด ไม่ค่อยสบายตัวแล้ว ยังทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลง หากเกิดการติดเชื้อและเชื้อจะแพร่กระจายไป อาจทำให้เสียชีวิตได้

Scroll to Top