แพ็กเกจกระดูกและข้อ

Hyaluronic acid (Hyalgan pre-filled) Program 1 ครั้ง 1 ข้าง (THAI) 

Hyaluronic acid (Hyalgan pre-filled) Program 1 ครั้ง 1 ข้าง (THAI) ราคา 5,900 บาท

ราคา 5,900 บาท

Hyaluronic acid (Hyalgan pre-filled) Program 3 ครั้ง 1 ข้าง (THAI) 

Hyaluronic acid (Hyalgan pre-filled) Program 3 ครั้ง 1 ข้าง (THAI) ราคา 15,900 บาท

ราคา 15,900 บาท

Hyaluronic acid (Hyalgan pre-filled) Program 1 ครั้ง 1 ข้าง (INTER)

Hyaluronic acid (Hyalgan pre-filled) Program 1 ครั้ง 1 ข้าง (INTER) ราคา 7,900 บาท

ราคา 7,900 บาท

Hyaluronic acid (Hyalgan pre-filled) Program 3 ครั้ง 1 ข้าง (INTER)

Hyaluronic acid (Hyalgan pre-filled) Program 3 ครั้ง 1 ข้าง (INTER) ราคา 21,000 บาท

ราคา 21,000 บาท

Hyaluronic acid (Go on pre-filled) Program 1 ครั้ง 1 ข้าง (THAI) 

Hyaluronic acid (Go on pre-filled) Program 1 ครั้ง 1 ข้าง (THAI) ราคา 6,200 บาท

ราคา 6,200 บาท

Hyaluronic acid (Go on pre-filled) Program 3 ครั้ง 1 ข้าง (THAI) 

Hyaluronic acid (Go on pre-filled) Program 3 ครั้ง 1 ข้าง (THAI) ราคา 17,500 บาท

ราคา 17,500 บาท

Hyaluronic acid (Go on pre-filled) Program 1 ครั้ง 1 ข้าง (INTER) 

Hyaluronic acid (Go on pre-filled) Program 1 ครั้ง 1 ข้าง (INTER) ราคา 8,200 บาท

ราคา 8,200 บาท

Hyaluronic acid (Go on pre-filled) Program 3 ครั้ง 1 ข้าง (INTER) ราคา 23,000 บาท

Hyaluronic acid (Go on pre-filled) Program 3 ครั้ง 1 ข้าง (INTER) ราคา 23,000 บาท

ราคา 23,000 บาท

แพ็กเกจหัตถการฉีดข้อเข่าด้วย Platelet Rich Plasma รวมค่าแพทย์ (ไทย)

แพ็กเกจหัตถการฉีดข้อเข่าด้วย Platelet Rich Plasma รวมค่าแพทย์ (ไทย)

ราคา 8,900 บาท

Hyaluronic acid (Go on pre-filled) Program 1 ครั้ง 1 ข้าง (INTER) 

Hyaluronic acid (Go on pre-filled) Program 1 ครั้ง 1 ข้าง (INTER) ราคา 8,200 บาท

ราคา 8,200 บาท

Hyaluronic acid (Go on pre-filled) Program 3 ครั้ง 1 ข้าง (INTER) ราคา 23,000 บาท

Hyaluronic acid (Go on pre-filled) Program 3 ครั้ง 1 ข้าง (INTER) ราคา 23,000 บาท

ราคา 23,000 บาท

แพ็กเกจหัตถการฉีดข้อเข่าด้วย Platelet Rich Plasma รวมค่าแพทย์ (ไทย)

แพ็กเกจหัตถการฉีดข้อเข่าด้วย Platelet Rich Plasma รวมค่าแพทย์ (ไทย)

ราคา 8,900 บาท

Hyaluronic acid (Go on pre-filled) Program 1 ครั้ง 1 ข้าง (INTER) 

Hyaluronic acid (Go on pre-filled) Program 1 ครั้ง 1 ข้าง (INTER) ราคา 8,200 บาท

ราคา 8,200 บาท

Hyaluronic acid (Go on pre-filled) Program 3 ครั้ง 1 ข้าง (INTER) ราคา 23,000 บาท

Hyaluronic acid (Go on pre-filled) Program 3 ครั้ง 1 ข้าง (INTER) ราคา 23,000 บาท

ราคา 23,000 บาท

แพ็กเกจหัตถการฉีดข้อเข่าด้วย Platelet Rich Plasma รวมค่าแพทย์ (ไทย)

แพ็กเกจหัตถการฉีดข้อเข่าด้วย Platelet Rich Plasma รวมค่าแพทย์ (ไทย)

ราคา 8,900 บาท

แพ็กเกจหัตถการฉีดข้อเข่าด้วย Platelet Rich Plasma รวมค่าแพทย์ (ต่างชาติ)

แพ็กเกจหัตถการฉีดข้อเข่าด้วย Platelet Rich Plasma รวมค่าแพทย์ (ต่างชาติ)

ราคา 12,900 บาท

Scroll to Top