แพ็กเกจสูตินรีเวช

แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์พับระยะเดียว (Monofocal) คนไทย

แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์พับระยะเดียว (Monofocal) คนไทย

ราคา 57,900 บาท

แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์แก้สายตาเอียง (Monofocal toric) คนไทย

แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์แก้สายตาเอียง (Monofocal toric) คนไทย

ราคา 78,900 บาท

แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์ 3 ระยะ (Multifocal) คนไทย

แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์ 3 ระยะ (Multifocal) คนไทย

ราคา 93,900 บาท

แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจกแก้สายตาเอียงชนิดเลนส์ 3 ระยะ (Multifocal toric) คนไทย

แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจกชนิดใช้เลนส์พับระยะเดียว (Monofocal) คนไทย

ราคา 116,900 บาท

Scroll to Top