บริการทางการแพทย์

ศูนย์หัวใจ

G Floor, open everyday
7:00-19:00 Tel. 02-129-5555

" เพราะหัวใจของคนเราทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีหยุดพัก " ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลปิยะเวท จึงเปิดให้บริการฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เช่นกัน

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลปิยะเวท

    เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับโรคหัวใจในทุกสถานการณ์ พร้อมที่จะดูแลหัวใจของคุณอย่างเข้าใจและใส่ใจ ด้วยเทคนิควิธีการรักษาจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจทุกสาขา รวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย จึงช่วยลดเวลาทั้งในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยลง แต่ยังคงผลลัพธ์ทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้น คลินิกหัวใจยังเล็งเห็นความสำคัญของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจหลังการบำบัดรักษา โดยมุ่งมั่นให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีและหัวใจที่แข็งแรงอยู่นานเท่านาน

     การตรวจรักษาของศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลปิยะเวท ประกอบด้วยคณะแพทย์โรคหัวใจทุกสาขาความเชี่ยวชาญ ที่ล้วนผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ อายุรแพทย์หัวใจ ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก รังสีแพทย์หัวใจ กุมารแพทย์หัวใจ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ และวิสัญญีแพทย์หัวใจ โดยร่วมทำงานแบบประสานกัน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง รวมทั้งทีมงานที่มีประสบการณ์สูง สามารถปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ได้เป็นอย่างดี เช่น พยาบาลหัวใจ ช่างเทคนิครังสี นักกายภาพบำบัด โภชนากร และพยาบาลที่ได้รับการฝึกอบรมมาเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ 

บริการทางการแพทย์

 • การตรวจวินิจฉัยทางหัวใจ
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
 • การตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง
 • การตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • การตรวจสวนหัวใจ
 • การผ่าตัดหัวใจ
 • การผ่าตัดรักษาโรคหลอดเลือดต่างๆ
 • การรักษาโรคลิ้นเลือดหัวใจตีบ
 • การรักษาโรคหัวใจผิดปกติแต่กำเนิด
 • การทดสอบสาเหตุของการเป็นลมหมดสติด้วยเครื่องปรับระดับ
 • การเตรียมพร้อมด้วยรถอภิบาลผู้ป่วยหัวใจสมบูรณ์แบบ (Perfect Heart Ambulance) เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจฉุกเฉิน

คุณหมอให้ความรู้ :

บทความที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top