บริการทางการแพทย์

ศูนย์หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู

24 Floor, open everyday
8.00 – 20.00 Tel. 02-129-5555

หุ่นยนต์ของปิยะเวทนั้นเป็น “The World’s Best Rehabilitation Robot Powered by Cyberdyne’s Cyborg Technologies”
HAL® Exoskeleton คืออะไร
Exoskeleton เป็นชุดที่สวมใส่ภายนอกของร่างกายและช่วยให้ผู้สวมใส่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามต้องการมากขึ้น
HAL® Exoskeleton ที่ใช้ในศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลปิยะเวทผลิตโดยบริษัท Cyberdyne ประเทศญี่ปุ่นและทำจากวัสดุชนิดพิเศษมีความทนทานและมีน้ำหนักเบามากเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Hybrid Assistive Limb หรือโดยย่อว่า HAL®
กลไกการทำงานของชุดนี้จะมีเซ็นเซอร์ที่คอยจับสัญญาณคลื่นไฟฟ้าที่ส่งมาจากสมองเพื่อสั่งให้แขนขาขยับเขยื้อนโดยคลื่นไฟฟ้าจะแผ่ออกมาที่ผิวหนังทำให้เซ็นเซอร์สามารถจับสัญญาณได้จากนั้นจะส่งข้อมูลไปยังระบบประมวลผลที่ติดอยู่ตรงเอวผู้สวมใส่เพื่อสั่งการให้กลไกแขนหรือขาขยับไปตามทิศทางที่สมองสั่งการ
ชุดหุ่นยนต์ HAL® เป็นระบบที่ได้รับการรับรองเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่รับสัญญาณไฟฟ้าของสมองผ่านทางผิวหนัง และเปลี่ยนเป็นคำสั่งการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจึงเป็นกิจกรรมที่ผู้ป่วยต้องการจริง ๆ และสัญญาณประสาทจากการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจะถูกส่งกลับจากกล้ามเนื้อไปยังสมองจากการวิจัยพบว่าการฟื้นฟูโดยใช้ HAL® ส่งผลให้กำลังกล้ามเนื้อพัฒนาขึ้นรูปแบบการเดินดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญส่งผลให้ผู้ป่วยสามารถเดินได้โดยใช้อุปกรณ์ช่วยเดินลดลงและมีความปลอดภัยในการเดินมากขึ้น
การฟื้นฟูด้วย HAL® ข้อมูลกระแสประสาทจากกล้ามเนื้อจะถูกส่งกลับไปยังสมอง ซึ่งทำให้เกิดการกระตุ้นการทำงานของสมองในส่วนที่รับผิดชอบสั่งการเคลื่อนไหวส่งผลให้สภาพโดยรวมทั้งสมอง และกล้ามเนื้อดีขึ้นไปพร้อมๆกัน

เนื่องจาก HAL® Exoskeletons ถูกออกแบบมาเพื่อชดเชยกำลังกล้ามเนื้อขาที่หายไป HAL® จึงมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ป่วยที่มีความบกพร่องในการเดินซึ่งยังคงมีการทำงานของขาเหลืออยู่บ้างพอให้สัญญาณประสาทในการสั่งการมาที่หุ่นยนต์ได้เช่นผู้ป่วยกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

  • กลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะของระบบประสาทและกล้ามเนื้อผิดปกติเช่นโรคปลอกประสาทเสื่อม, โรคพาร์กินสัน, โรคอัลไซเมอร์, โรคฮันติงตันและโรคกล้ามเนื้อลีบจากพันธุกรรม
  • กลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) หรือการบาดเจ็บของสมองและไขสันหลัง
  • กลุ่มที่ประสบอุบัติเหตุและต้องฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังเข้ารับการผ่าตัด
  • กลุ่มคนที่มีการบาดเจ็บที่สมองและศีรษะ

คุณหมอให้ความรู้ :

บทความที่เกี่ยวข้อง

แพทย์ประจำศูนย์

Scroll to Top