แพ็กเกจตรวจสุขภาพ

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Bronze (ชาย) อายุน้อยกว่า 30 ปี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพโปรแกรม Bronze (ชาย) อายุน้อยกว่า 30 ปีรายละเอียดการตรวจตรวจสุขภาพโดยแพทย์

ราคา 5,200 บาท

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Bronze (หญิง) อายุน้อยกว่า 30 ปี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพโปรแกรม Bronze (หญิง) อายุน้อยกว่า 30 ปีรายละเอียดการตรวจตรวจสุขภาพโดยแพทย์

ราคา 5,200 บาท

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Essential ชาย/หญิง (อายุทั่วไป)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพโปรแกรม Essential ชาย/หญิง (อายุทั่วไป)รายละเอียดการตรวจตรวจสุขภาพโดยแพทย์

ราคา 3,500 บาท

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Gold ชาย อายุ 40-50 ปี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Gold ชาย อายุ 40-50 ปีรายละเอียดการตรวจตรวจสุขภาพโดยแพทย์

ราคา 21,500 บาท

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Gold ชาย อายุ 40-50 ปี (ไม่ตรวจไวรัสตับอักเสบ)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Gold ชาย อายุ 40-50 ปี (ไม่ตรวจไวรัสตับอักเสบ)รายละเอียดการตรวจตรวจสุขภาพ

ราคา 20,500 บาท

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Gold หญิง อายุ 40-50 ปี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพโปรแกรม Gold หญิง อายุ 40-50 ปีรายละเอียดการตรวจตรวจสุขภาพโดยแพทย์

ราคา 27,500 บาท

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Platinum ชาย อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Platinum ชาย อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปรายละเอียดการตรวจตรวจสุขภาพโดยแพทย์

ราคา 24,000 บาท

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Platinum ชาย อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป (ไม่ตรวจไวรัสตับอักเสบ)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Platinum  ชาย อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป (ไม่ตรวจไวรัสตับอักเสบ) 

ราคา 23,000 บาท

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Platinum หญิง อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Platinum หญิง อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปรายละเอียดการตรวจตรวจสุขภาพโดยแพทย์

ราคา 30,000 บาท

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Platinum หญิง อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป (ไม่ตรวจไวรัสตับอักเสบ)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Platinum หญิง อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป (ไม่ตรวจไวร้สตับอักเสบ)

ราคา 29,000 บาท

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Silver ชาย อายุ 30-40 ปี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพโปรแกรม Silver ชาย อายุ 30-40 ปีรายละเอียดการตรวจตรวจสุขภาพโดยแพทย์

ราคา 7,700 บาท

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Silver ชาย อายุ 30-40 ปี (ไม่ตรวจไวรัสตับอักเสบ)

พ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Silver ชาย อาย 30-40 ปี (ไม่ตรวจไวรัสตับอักเสบ)รายละเอียดการตรวจตรวจสุขภาพ

ราคา 6,700 บาท

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ โปรแกรม Silver หญิง อายุ 30-40 ปี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพโปรแกรม Silver หญิง อายุ 30-40 ปี รายละเอียดการตรวจตรวจสุขภาพโดยแพทย์

ราคา 10,000 บาท

แพ็กเกจตรวจสุขภาพโปรแกรม Silver หญิง อาย 30-40 ปี (ไม่ตรวจไวรัสตับอักเสบ)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพโปรแกรม Silver หญิง อาย 30-40 ปี (ไม่ตรวจไวรัสตับอักเสบ) รายละเอียดการตรวจตรวจสุขภาพ

ราคา 9,000 บาท

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ 1 แถม 1 จำนวน 15 รายการตรวจ (สำหรับคนไทย)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ 1 แถม 1 จำนวน 15 รายการตรวจ (สำหรับคนไทย)รายละเอียดการตรวจตรวจร่างกาย

สินค้าหมด

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ 1 แถม 1 จำนวน 20 รายการตรวจ (สำหรับคนไทย)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ 1 แถม 1 จำนวน 20 รายการตรวจ (สำหรับคนไทย) รายละเอียดการตรวจตรวจร่างกาย

สินค้าหมด

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ 1 แถม 1 จำนวน 24 รายการตรวจ (สำหรับคนไทย)

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ 1 แถม 1 จำนวน 24 รายการตรวจ (สำหรับคนไทย)รายละเอียดการตรวจตรวจร่างกาย

สินค้าหมด

Rainy Season Sale - แพ็คเกจราคาสุดพิเศษ

Scroll to Top