บริการทางการแพทย์

ศูนย์ทันตกรรม

5 Floor, open everyday
7:00-19:00 Tel. 02-129-5555

ศูนย์ทันตกรรม ตั้งยู่บนชั้น 5 อาคารโรงพยาบาลปิยะเวท

บริการทางการแพทย์

  • การบริการทันตแพทย์ทั่วไป (General Dentistry)
  • การบริการทันตแพทย์เฉพาะทางโรคปริทันต์ (Periodontics Treatment)
  • การบริการทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟัน (Root Canal Treatment)
  • การบริการทันตแพทย์เฉพาะทางใส่ฟัน (Prosthodontics Treatment )
  • การบริการทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน (Orthodontic Treatment)
  • การบริการทันตแพทย์เฉพาะสำหรับเด็ก (Pedodontic Treatment)
  • การบริการทันตแพทย์เฉพาะทางตกแต่ง (Cosmetic Treatment)
  • การบริการทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิโลแฟเชียล(Oral and Maxillofacial Surgery)
  • การบริการทันตแพทย์เฉพาะทางฝังรากเทียม (Dental implants )
  • การบริการทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมบดเคี้ยว (TMJ DisorderTreatment)
รากฟันเทียม implant โรงพยาบาลปิยะเวท
ทันตกรรม อุปกรณ์
ทันตกรรม อุปกรณ์ทันสมัย โรงพยาบาลปิยะเวท
ทันตกรรม อุปกรณ์ทันสมัย โรงพยาบาลปิยะเวท
ทันตกรรม อุปกรณ์ทันสมัย โรงพยาบาลปิยะเวท
ทันตกรรม อุปกรณ์ทันสมัย โรงพยาบาลปิยะเวท

คุณหมอให้ความรู้ :

Scroll to Top