บริการทางการแพทย์

ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน

2 Floor, open everyday
7:00-19:00 Tel. 02-129-5555

ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลปิยะเวท ให้บริการดูแล รักษา ฟื้นฟู และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยที่เป็นแผลที่เท้าจากโรคเบาหวานอย่างครบวงจร ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในการรักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ประกอบด้วยอายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาแผล (wound specialist) โดยใช้เทคนิคการรักษาที่ทันสมัย เช่น การใช้ออกซิเจนความดันสูง (Hyperbaric Oxygen Therapy) การรักษาแผลโดยใช้แรงดันลบ (Negative Pressure Wound Therapy) การผ่าตัดซ่อมแซมเส้นเลือด (Revascularization) และการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อและการใช้วัสดุทดแทนผิวหนัง (Skin Grafting and Bioengineered Dermal Substitute) ซึ่งทำให้สามารถลดอัตราการตัดขาทิ้ง (amputation) และลดระยะเวลาการรักษาเฉลี่ยได้อย่างน่าประทับใจ นอกจากนั้น ศูนย์ฯ ยังให้บริการออกแบบและจัดทำรองเท้าด้วยวัสดุพิเศษ ทำงานได้ดี เสริมความมั่นใจให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

คุณหมอให้ความรู้ :

Scroll to Top