บริการทางการแพทย์

ศูนย์กลืนแร่ไอโอดีน

MRI 1 Floor, open everyday
7:00-19:00 Tel. 02-129-5555

สารรังสีไอโอดีน-131 (I-131) เป็นสารที่ถูกสังเคราะห์ขึ้น โดยมีความแตกต่างจากไอโอดีนในธรรมชาติตรงที่สารรังสีไอโอดีนมีคุณสมบัติปล่อยรังสีได้ รังสีเหล่านี้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ทั้งด้านการวินิจฉัยและรักษาโรค ซึ่งสารรังสีไอโอดีนจะมีอายุที่จำกัด เมื่อนำมาใช้ด้วยปริมาณที่เหมาะสมจึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

การกลืนแร่สารรังสีไอโอดีน-131 (I-131) เป็นการรักษาผู้ป่วยไทรอยด์เป็นพิษ และมะเร็งไทรอยด์ โดยให้ผู้ป่วยรับประทานสารรังสีไอโอดีนในรูปแคปซูล จากนั้นสารรังสีไอโอดีนจะไปจับกับต่อมไทรอยด์และปล่อยรังสีออกมา ทำให้ความเป็นพิษของต่อมไทรอยด์ลดลง ส่วนกรณีของมะเร็งจะช่วยลดการกลับเป็นซ้ำ ลดการแพร่กระจาย และเพิ่มอัตราการรอดชีวิต โดยการกลืนแร่ไอโอดีนเป็นการรักษาเฉพาะจุด ดังนั้นจึงเกิดผลข้างเคียงต่อร่างกายส่วนอื่นๆ น้อย

คุณหมอให้ความรู้ :

บทความที่เกี่ยวข้อง

การตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์

การตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ การตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ เป็นการตรวจระดับฮอร์โมนฮอร์โมนในกระแสเลือด ซึ่งทำหน้าที่เผาพลาญพลังงาน การเต้นของหัวใจ และ

อ่านเพิ่มเติม »

การปฏิบัติตนของผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์

การปฏิบัติตนของผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์      หลังจากผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ได้รับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์แล้ว การรักษาขั้นตอนต่อไป คือ การรักษาด้วยสารกัม

อ่านเพิ่มเติม »
Scroll to Top