บริการทางการแพทย์

คลินิกสุขภาพสตรีผลัดวัย

open everyday
08:00-17:00 Tel. 02-129-5555

วัยทอง (Menopause)   


     ภาวะวัยทอง หมายถึง การหยุดสร้างฮอร์โมนเพศหญิง(เอสโตรเจน)จากรังไข่ การขาดฮอร์โมนดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อสตรีวัยทองทำให้มีอาการต่างๆที่เกิดขึ้นได้ อาทิเช่น อาการร้อนวูบวาบและเหงื่อแตกกลางคืน (hot flashes and night sweats), ปัญหาการนอนหลับ เช่น การตื่นกลางดึก ระยะเวลาการนอนและคุณภาพการนอนหลับลดลง, สภาวะอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลง ความเสี่ยงในการเกิดภาวะซึมเศร้าและภาวะวิตกกังวล, ปัญหาความจำและการทำงาน, ภาวะผมร่วง, ภาวะผิวหนังแห้งและเหี่ยวย่น, ปัญหาความต้องการและความพึงพอใจในการมีเพศสัมพันธ์, อาการช่องคลอดแห้งแสบและการเสื่อมสภาพของเยื่อบุทางเดินปัสสาวะ อาการต่างๆเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของสตรีวัยทอง

     การขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนในสตรีวัยทองยังส่งผลกระทบที่สำคัญในระยะยาว เช่น ผลกระทบโดยตรงต่อหลอดเลือดซึ่งเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ, การเพิ่มขึ้นของไขมันบริเวณหน้าท้อง(ภาวะอ้วนลงพุง) ซึ่งส่งผลต่อการเกิดโรคเบาหวาน, โรคหลอดเลือดหัวใจ และเพิ่มอัตราเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งในหลายๆอวัยวะ นอกจากนี้การขาดฮอร์โนดังกล่าวยังทำให้เกิดการสลายของเนื้อกระดูกที่มากขึ้นส่งผลให้สตรีที่เข้าสู่วัยทองมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกบางและกระดูกพรุนมากกว่าผู้ชายถึงสามเท่า ภาวะดังกล่าวทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักโดยเฉพาะบริเวณกระดูกสันหลังและกระดูกสะโพก ทั้งนี้มีงานวิจัยพบว่าในคนไข้ที่มีกระดูกสะโพกหักจะมีอัตราตายร้อยละ20, มีอัตราความพิการร้อยละ 30 และไม่สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ถึงร้อยละ 80

     ในช่วงที่คนไข้เข้าสู่วัยทองยังถือเป็นช่วงชีวิตที่เรียกว่า “วิกฤตวัยกลางคน หรือ Midlife crisis” ซึ่งเป็นช่วงชีวิตที่คนไข้มักพบการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นมากมาย เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายดังที่ได้สรุปในข้างต้น, การเปลี่ยนแปลงบทบาททั้งในครอบครัว ที่ทำงานและสังคม, การเปลี่ยนแปลงเศรษฐานะจากวัยทำงานเป็นวัยเกษียณอายุ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลกระทบต่ออารมณ์และจิตใจของคนไข้วัยทอง ซึ่งทั้งสามารถพบภาวะซึมเศร้าแอบแฝงและภาวะวิตกกังวลในคนไข้วัยทอง

     ภาวะวัยทองเปรียบเสมือน “วัยเปลี่ยนผ่าน” ที่สำคัญก่อนเข้าสู่วัยชรา และอาจใช้เป็น Check point หรือจุดตรวจสอบสุขภาพเพื่อคัดกรองโรคทั่วไป, โรคมะเร็ง และเพื่อส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้สุขภาพที่ดี ถึงงแม้ในหลายๆครั้งการเข้าสู่วัยทองอาจไม่ได้มีอาการผิดปกติที่คนไข้รู้สึกได้ แต่อย่างไรก็ตามการเข้าสู่วัยทองส่งผลกระทบที่สำคัญต่อสุขภาพในระยะยาว ดังนั้นการพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้คนไข้ได้ก้าวข้ามวัยทองอย่างสมบูรณ์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต

     ด้วยแนวคิดเพื่อการก้าวข้ามวัยทองอย่างมีคุณภาพและสมบูรณ์ โรงพยาบาลปิยะเวทจึงได้จัดตั้งคลินิกวัยทองเพื่อการดูแลคนไข้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบและครบวงจร ดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญ พร้อมด้วยเทคโนโลยีในการบริการที่ทันสมัยอาทิเช่น การตรวจวัดระดับฮอร์โมนด้วยเครื่องมือที่แม่นยำ การตรวจมวลกระดูกและเอนไซม์กระดูก

“เพราะวัยทองไม่ได้รักษาเพียงแค่อาการ…แต่เราเชี่ยวชาญดูแลคนไข้แบบครบวงจร”

คุณหมอให้ความรู้ :

บทความที่เกี่ยวข้อง

การตรวจสุขภาพการนอนหลับ (Sleep Test) คืออะไร

การตรวจสุขภาพการนอนหลับ คืออะไร       การตรวจสุขภาพการนอนหลับ คือ การตรวจเพื่อตรวจหาความผิดปกติของการนอนหลับ และโรคจากการนอนหลับ โดยการบันทึกคลื่นสมอง

อ่านเพิ่มเติม »

การปฏิบัติตนของผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์

การปฏิบัติตนของผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์      หลังจากผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ได้รับการผ่าตัดต่อมไทรอยด์แล้ว การรักษาขั้นตอนต่อไป คือ การรักษาด้วยสารกัม

อ่านเพิ่มเติม »
Scroll to Top