บริการทางการแพทย์

สถาบันสุขภาพ และความงาม ตรัยญา

open everyday
7:00-19:00 Tel. 02-129-5555

สถาบันสุขภาพ และความงาม ตรัยญา ตั้งอยู่บนพื้นที่ติดกับโรงพยาบาลบนถนนพระราม 9 ให้บริการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัยด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงความงามเฉพาะบุคคล ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับบริการมีสุขภาพดีทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เหมาะสม บริการของตรัยญา ได้แก่

  • ตรวจรักษา แก้ไขปัญหาและฟื้นฟูผิวพรรณ โดยแพทย์เฉพาะทางผิวหนัง
  • ให้คำปรึกษาด้านความงามและศัลยกรรมตกแต่ง โดยแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง
  • ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและความงาม โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เช่น โภชนาการ การออกกำลังกาย และการชะลอความเสื่อมของร่างกาย (Anti-aging)
  • บริการ Spa และ Fitness ดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม

นอกจากนี้ สถาบันสุขภาพ และความงาม ตรัยญา ยังให้บริการสถานที่สำหรับการจัดเลี้ยง ประชุม และสัมมนา งานเปิดตัวสินค้าใหม่ ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวและสะดวกสบายอีกด้วย

คุณหมอให้ความรู้ :

Scroll to Top