บริการทางการแพทย์

ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

G Floor, open everyday
7:00-19:00 Tel. 02-129-5555

ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

ให้บริการตรวจรักษาด้านโรคระบบทางเดินปัสสาวะทั้งระบบ ทั้งผู้ป่วยชายและหญิง ที่มีปัญหาด้านระบบทางเดินปัสสาวะ ตั้งแต่ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก ท่อปัสสาวะ รวมทั้งโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์และโรคสมรรถภาพทางเพศ ในปัจจุบันนี้ได้มีการนำนวัตกรรม ใหม่ที่ทันสมัยมาใช้ในการผ่าตัด เช่น

  • การผ่าตัดรักษาภาวะปัสสาวะเล็ดราด โดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือพิเศษมาช่วยในการผ่าตัด
  • การรักษาโรคนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่ว หรือการรักษาผ่านทางกล้องส่องระบบทางเดินปัสสาวะ
  • การผ่าตัดรักษาต่อมลูกหมากโตผ่านกล้องร่วมกับการใช้เลเซอร์มาทำการรักษา เป็นต้น

คุณหมอให้ความรู้ :

บทความที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top