แพ็กเกจกุมารเวชกรรม

วัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

จำนวน 1 เข็ม

วัคซีนไข้หวัดใหญ่จะมีส่วนประของไวรัส Influenza Virus 4 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ A 2 สายพันธุ์ สายพันธุ์ B 2 สายพันธุ์

ราคา 590 บาท

วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

จำนวน 1 เข็ม

วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส Enterovirus 71 หรือที่รู้จักกันในชื่อ EV71 ที่ทำให้โรคมือ เท้า ปาก มีอาการรุนแรงจากไวรัสชนิดนี้

ราคา 3,500 บาท

วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

จำนวน 2 เข็ม

วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส Enterovirus 71 หรือที่รู้จักกันในชื่อ EV71 ที่ทำให้โรคมือ เท้า ปาก มีอาการรุนแรงจากไวรัสชนิดนี้

ราคา 6,900 บาท

วัคซีนป้องกันโรค IPD 15 สายพันธุ์

จำนวน 1 เข็ม

วัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส 15 สายพันธุ์ ได้แก่ 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14 18C, 19A, 19F, 22F, 23F และ 33F

ราคา 3,300 บาท

วัคซีนป้องกันโรค IPD 15 สายพันธุ์

จำนวน 2 เข็ม

วัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส 15 สายพันธุ์ ได้แก่ 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14 18C, 19A, 19F, 22F, 23F และ 33F

ราคา 6,500 บาท

วัคซีนป้องกันโรค IPD 15 สายพันธุ์

จำนวน 3 เข็ม

วัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส 15 สายพันธุ์ ได้แก่ 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14 18C, 19A, 19F, 22F, 23F และ 33F

ราคา 9,600 บาท

วัคซีนป้องกันโรค IPD 15 สายพันธุ์

จำนวน 4 เข็ม

วัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส 15 สายพันธุ์ ได้แก่ 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14 18C, 19A, 19F, 22F, 23F และ 33F

ราคา 12,500 บาท

วัคซีนป้องกันโรค IPD 23 สายพันธุ์

จำนวน 1 เข็ม

Pneumococcal polysaccharide vaccine (PPV23) ครอบคลุมเชื้อ 23 สายพันธุ์ ที่ก่อให้เกิดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดรุนแรง

ราคา 1,890 บาท

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก

เด็กอายุ 4-14 ปี จำนวน 2 เข็ม

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ชนิด 2 เข็ม (QDenga) วัคซีนนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 4 – 14 ปี

ราคา 4,100 บาท

วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรต้า (Rotarix) เด็กอายุ 2-12 เดือน จำนวน 1 เข็ม

ไวรัสโรต้า เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการท้องร่วงและอาเจียนในเด็ก โดยติดต่อผ่านการรับเชื้อเข้าทางปาก 

ราคา 9,900 บาท

วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรต้า (Rotarix) เด็กอายุ 4-12 เดือน จำนวน 1 เข็ม

ไวรัสโรต้า เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการท้องร่วงและอาเจียนในเด็ก โดยติดต่อผ่านการรับเชื้อเข้าทางปาก 

ราคา 6,900 บาท

วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรต้า (Rotateq) เด็กอายุ 2-12 เดือน จำนวน 1 เข็ม

ไวรัสโรต้า เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการท้องร่วงและอาเจียนในเด็ก โดยติดต่อผ่านการรับเชื้อเข้าทางปาก 

ราคา 10,200 บาท

วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรต้า (Rotateq) เด็กอายุ 4-12 เดือน จำนวน 1 เข็ม

ไวรัสโรต้า เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการท้องร่วงและอาเจียนในเด็ก โดยติดต่อผ่านการรับเชื้อเข้าทางปาก 

ราคา 6,900 บาท

วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส (VARIVAX) เด็กอายุ 1-2 ปี 3 เดือน จำนวน 1 เข็ม

วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส เป็นวัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการเกิดโรคและช่วยลดความรุนแรงของโรคได้

ราคา 4,900 บาท

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์

จำนวน 1 เข็ม

วัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ สามารถป้องกันเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์ 6,11,16,18 และป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ถึง 70%

ราคา 2,900 บาท

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 4 สายพันธุ์

จำนวน 2 เข็ม

วัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ สามารถป้องกันเชื้อไวรัส HPV สายพันธุ์ 6,11,16,18 และป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ถึง 70%

ราคา 5,400 บาท

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์

จำนวน 1 เข็ม

วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV 9 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58

ราคา 6,900 บาท

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์

จำนวน 2 เข็ม

วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV 9 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58 

ราคา 13,000 บาท

Scroll to Top