บริการทางการแพทย์

ศูนย์ระบบประสาทและสมอง

G Floor, open everyday
7:00-19:00 Tel. 02-129-5555

ศูนย์ระบบประสาทและสมอง หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “ระบบประสาทส่วนกลาง” เป็นส่วนสำคัญของระบบประสาทของร่างกายมนุษย์ มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของร่างกายและรับรู้สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว ศูนย์ระบบประสาทและสมองประกอบไปด้วยสองส่วนหลักคือ สมองและไขสันหลังสมอง (Brain)
สมองเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดของระบบประสาทส่วนกลางและมีหน้าที่ในการควบคุมและประมวลผลข้อมูล สมองสามารถแบ่งออกเป็นส่วนหลักๆ ดังนี้:

  • สมองใหญ่ (Cerebrum): สมองใหญ่มีหน้าที่ในการควบคุมการคิด การจดจำ การรับรู้ และการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังควบคุมการเคลื่อนไหวต่างๆ ของร่างกายด้วย
  • สมองน้อย (Cerebellum): สมองน้อยมีหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายและการทรงตัวให้สมดุล นอกจากนี้ยังช่วยในการประสานงานระหว่างกล้ามเนื้อต่างๆ
  • ก้านสมอง (Brainstem): ก้านสมองมีหน้าที่ในการควบคุมกระบวนการทางกายภาพพื้นฐาน เช่น การหายใจ การเต้นของหัวใจ และการย่อยอาหาร
  • ระบบลิมบิค (Limbic System): ระบบลิมบิคมีบทบาทสำคัญในการควบคุมอารมณ์ การเรียนรู้ และความจำ
  • ไขสันหลัง (Spinal Cord)
    ไขสันหลังเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทส่วนกลางที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างสมองและระบบประสาทส่วนปลาย ไขสันหลังทำหน้าที่เป็นทางผ่านของสัญญาณประสาทจากสมองไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย และจากร่างกายกลับมาสู่สมอง

หน้าที่ของระบบประสาทส่วนกลาง
การรับรู้และการประมวลผลข้อมูล: ระบบประสาทส่วนกลางจะรับข้อมูลจากประสาทสัมผัสต่างๆ และประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นเพื่อให้เกิดการตอบสนองที่เหมาะสม

  • การควบคุมการเคลื่อนไหว: สมองจะส่งสัญญาณไปยังกล้ามเนื้อต่างๆ เพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหว
  • การควบคุมกระบวนการทางกายภาพพื้นฐาน: ระบบประสาทส่วนกลางจะควบคุมกระบวนการทางกายภาพพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เช่น การหายใจและการเต้นของหัวใจ
  • การเรียนรู้และความจำ: ระบบประสาทส่วนกลางมีบทบาทสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลและประสบการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และความจำ

การป้องกันและรักษา
สมองและไขสันหลังถูกป้องกันโดยกะโหลกศีรษะและกระดูกสันหลังตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีของเหลว cerebrospinal fluid (CSF) ที่ช่วยรองรับและป้องกันการกระแทกในการรักษาสุขภาพของระบบประสาทส่วนกลาง ควรดูแลสุขภาพโดยรวม เช่น การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การหลีกเลี่ยงสารเสพติด และการดูแลสภาพจิตใจให้ดี

คุณหมอให้ความรู้ :

บทความที่เกี่ยวข้อง

Scroll to Top