บริการทางการแพทย์

ศูนย์รังสีวินิจฉัย

MRI 2 Floor, open everyday
7:00-19:00 Tel. 02-129-5555

ศูนย์รังสีวินิจฉัยเป็นสถานพยาบาลที่ใช้เทคโนโลยีทางรังสีในการวินิจฉัยและตรวจสอบโรคต่างๆ ภายในร่างกาย มีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลทางการแพทย์ที่ละเอียดและถูกต้อง ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจทางรังสีวินิจฉัย

การตรวจทางรังสีวินิจฉัยประกอบด้วยหลายประเภทของการตรวจ ซึ่งแต่ละประเภทมีลักษณะและประโยชน์ที่แตกต่างกันไป ดังนี้:

 1. การเอกซเรย์ (X-ray)

  • ใช้รังสีเอกซเรย์ในการถ่ายภาพภายในร่างกาย เช่น กระดูก ปอด และฟัน
  • นิยมใช้ในการตรวจหากระดูกหัก การติดเชื้อในปอด และปัญหาในฟัน
 2. การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)

  • ใช้คลื่นเสียงความถี่สูงในการสร้างภาพภายในร่างกาย
  • ใช้ในการตรวจครรภ์ การตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ และตรวจดูอวัยวะภายในอื่นๆ
 3. การถ่ายภาพด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI – Magnetic Resonance Imaging)

  • ใช้สนามแม่เหล็กและคลื่นวิทยุในการสร้างภาพที่มีความละเอียดสูงของอวัยวะและเนื้อเยื่อต่างๆ
  • เหมาะสำหรับการตรวจสมอง กระดูกสันหลัง และข้อต่อ
 4. การตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT – Computed Tomography)

  • ใช้รังสีเอกซเรย์ร่วมกับการประมวลผลคอมพิวเตอร์ในการสร้างภาพสามมิติของร่างกาย
  • ใช้ในการตรวจหาสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย การบาดเจ็บภายใน และโรคต่างๆ
 5. การตรวจด้วยรังสีชนิดเพ็ท (PET – Positron Emission Tomography)

  • ใช้สารกัมมันตรังสีในการตรวจสอบกระบวนการเผาผลาญในร่างกาย
  • เหมาะสำหรับการตรวจหาโรคมะเร็งและการทำงานของสมอ
 1.  

คุณหมอให้ความรู้ :

บทความที่เกี่ยวข้อง

มารู้จักการฉายรังสี

รังสีรักษากับมะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากมดลูกพบได้บ่อยในสตรีเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งเต้านม การรักษามีหลายวิธี ทั้งการผ่าตัด ฉายรังสี และหรือร่วมกับเคมีบ

อ่านเพิ่มเติม »

มารู้จักการฉายรังสี

การฉายรังสี,การฉายแสง และรังสีรักษา มีความหมายเดียวกัน การรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบัน ใช้การผสมผสานกันทั้งวิธีการผ่าตัด การฉายรังสี เคมีบำบัด โดยอาศัยหลั

อ่านเพิ่มเติม »

มารู้จักการฉายรังสี

การฉายรังสี,การฉายแสง และรังสีรักษา มีความหมายเดียวกัน การรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบัน ใช้การผสมผสานกันทั้งวิธีการผ่าตัด การฉายรังสี เคมีบำบัด โดยอาศัยหลั

อ่านเพิ่มเติม »
Scroll to Top